پیام مدیرسایت

 

باسلام خدمت تمامی بازدیدکنندگان گرامی

ازاینکه ازمطالب این سایت دیدن میکنیدکمال تشکروقدردانی ودارم

تمامی مطالب این سایت ساخته ذهن بنده حقیرمیباشدکه درسالیان درازمشغول ب سرودن وجمع اوری این اشعارهستم ودرپایان جاداره تشکرکنم ازنویسنده وب سایت وطراح سایت ویاروهمراهم دوست عزیزم هادی مرادی قیروکارزین

باتشکرمدیریت سایت:شاعرونویسنده سیدعلی سیدی ابرزگه


[ جمعه 2 اسفند 1398 ] [ 19:4 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

مقدمه...

باسلام خدمت تمامی دوستان وبازدیدکنندگان گرامی

ازاینکه به سایت من سرزدید کمال تشکرواحترام ودارم امیدوارم ازعنوان وشعرهاودلنوشته ایی که حاصل یک عمرزندگی وسرودن من بوده کمال استفاده روببریداین اشعارومتن هاکلاسروده ذهن وافکاربنده حقیر(سیدعلی سیدی)میباشد

نکته مهم:تمامی این اشعارومتن ها سروده اینجانب میباشدوتابه امروزدرهیچ سایت یاوبلاگی نوشته یاجایی به ثبت نرسیده پس هرگونه کپی برداری یانشراین اثاربانام خودتان بدون اجازه وهماهنگی بنده کاملا حرام بوده وپیگردقانونی دربرخواهدداشت همه این اشعارحاصل تلاش شبانه روزی بنده وبااستقبال وپشتوانه همسرمهربانم(نسرین افرا)سروده وجمع وگرداوری شده پس خواهشاکسی بدون اجازه اینجانب حقیرحق نسخه برداری یاکپی ازاین اشعاروسروده هایم به نام خودش رانداردباتشکرشاعر:سیدعلی سیدی 

توجه:خدمت تمامی مولفین.ناشران.شاعران.نویسندگان .دیگرارگانهای مربوطه تقاضادارم کسانی که ازاشعاربنده حقیررضایت دارندواشنایی بانحوه به ثبت رساندن ونشروچاپ اشعاروسرودهایم رادارند بابنده حقیرهمکاری های لازم راانجام دهدچون خودم بودجه وسرمایه این کاروندارم پس خواهشمندم کسانی که میتواننددراین امرخیروخداپسندانه به من وخانواده ام کمک کندتااین اشعاروسرودهاچاپ وبه دست عموم مردم ایران وخارج ازکشوربرسدبابنده همکاری کندشماره تماس وادرس درپروفایل همین وبسایت درج شده ومجددا این شماره رابه خاطربسپاریدقبلا ازهمکاری همه شمادوستان عزیزوگرامی تشکروقدردانی مینمایم سیدعلی سیدی ابرزگه

شماره تماس:09337065461سیدعلی سیدی ابرزگه

منتظرنظرات خوب شمادوستان وبازدیدکنندگان گرامی وعزیزهستمبرچسب‌ها: وبلاگ سیدعلی سیدی
[ سه شنبه 1 مرداد 1398 ] [ 15:9 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

سید علی،سیدی ابرزگه.خالق مهربان.در زندگی خود کینه از کسی به دل نگیر....

خداوندا......انسانم ....انسانی از نسل ادمیت......با دلی کوچیک و جیبی خالی......اری جیبی خالی.....بدون شرم ........که ادم های اطرافم مسخره ام میکردن .......اری با شما هستم ........ایا با جیب خالی کسی شام به شما می دهد .....ایا با جیب خال میشود یک روز در زیباترین برج کشورت تفریح کرد......اون هم در این دنیای عجیب و پر از رنگ های شیطانی .........شب بود اری به یاد دارم .شب بود و مهتاب در اسمان ........تنها بودم تنهای تنها .....نشستم روی کرسی چوبی که مردم ابادیم برای نشستم در زیر سایه اش نهاده بودن .....انسانی با رویاهای زیاد ومحال.......تنها بودم بجز کسی که همیشه حرفهایم را میشنید و میدید کسی نبوده.....انسانی هرگز همه چیزو برا ی خودش نخاسته .به مادیات اهمیت نمیدادم ....وهمیشه خوشحال میشدم با صدای خنده کودکان......و من حرف های دارم که هر گز بر زبانم نیاورده ام زیرا میترسم......اشک مثل همیشه از چشمانم سرازیر میشد ودلتنگ ...ودلتنگ......به اسمان نگاه کردم ونجوا کرئم با خالقهستی ......هی هات .اگر انسان ها حقیقت را میدانستند اینقدر. طمعه نمیکردن .......که اگر حقیقت زندگی. ا بدانستن هرگز دل کسی را نمی شکستن .هرگز ظلم نمیکردن .....چشمم بهبرگ درخت بلوط افتاد که جدا شد از شاخه.....واز بالا به پاین امدنش به اندازهپلک زدن بیشتر نبود .....خیره شدم .....پیش خودم فکر کردم ....زمان چقدر زود گذشت .و موقع رفتن است.....

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ سه شنبه 30 دی 1399 ] [ 15:58 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

ابرزگه .لنده .دل نوشتته سید علی سیدی

یا خدا.......در این دنیای بزرگ و پر رمز و راز ....من بارها بوده بخودم میگفتم رفته .....ویاد گرفتم چیزی که رفته دیگر هیچوقت بر نمیگردد ....ولی قبلش معنی کلمه هرگز را فهمیدم ......ولی در این روزها ودر این ایام جوانیم حرفم را پس گرفتم با چشمانی اشکبار و بغض گلویم..... در سن سی و سه سالگی که میگویند جوانی یکی از بهترین دوران عمر ادمه......نه من گویم .....بزرگان می گویند این حرف و.........وگریه کنان میگویم پس اگر این واقعیت دارد چرا........من دلتنگ ایام بچگیم شدم ......نبخاطر سن و سال .بلکه بخاطر مردم ان روزها .....چه روزهای بود ....ان روزها.....چه چیز فرق کرده کجای این جریان عوض شده ....هیچ ادم ها همان ادمها خورشید همان خورشید روز ها همانروز ها............ولی بدون عاطفه و مهر و محبت .بدون برابری و برادری. .........اری این است فرق این ایام
[ سه شنبه 30 دی 1399 ] [ 15:49 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

سید علی،سیدی ابرزگه.خالق مهربان.در زندگی خود کینه از کسی به دل نگیر....

در زندگی خود از کسی کینه به دل نگیرید ....می دانم ...اری ...می دانم ...بخشیدن کسی که دلتان را شکسته و یا به شما صدمه یا ضرری رسانیده .می دانم اری من میدانم تجربه کردم سخت است بخشیدن همچین ادمی ......و به شما ها هم میگویم به حرف کسی گوش نکنید .....و دلتان را از بند زندان نفس برهانید ......جز ندای دلت ......به حرف کسی اهمیت ندهید ....که چرا بخشیدی ....چطور مگر یادت رفته است ......وبا روی گشاده وبا اغوش باز به استقبال افتاب فردا برو.......زیرا بخشیدن موجب راحتی روح و روان خودتان میشود .....با کینه توزی فقط به غم های خود می افزونیم هیچ نفعی نخواهیم برد .....مرسی

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ سه شنبه 30 دی 1399 ] [ 15:41 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

انسانم .خطا کارام .با دلی ضخم خورده و منتظر یه همدرد.ابرزگه .سید علی سیدی ابرزگه

یا خداوند.......انسانم با دلی ضخم خورده .ودلتنگ.....وبا بغض توی گلویم فریاد میزنم ........ومثل همیشه درحال انتظار م شاید کسی جوابم دهد .......ولی مثل همیشه جوابی نشنیدم .........هیچ کس درکم نکرد .هیچ کس صدایم نکرد .......گاه میشود با یک جمله ساده کل منظورتو برسونی به طرف مقابلت ............ومن.....علی سیدی ....حاضرم یه دنیا بنویسم وچندین ساعت با گلوی خشک حرف بزنم .....تا یک نفر درکم کند و حرفهایم را بشنود ........حرفهایم را بفهمد........انسانم .....انسانم .....خطا کارم .....خطا کردم......اری این گونه است حقیقت زندگی من........شب مثل همیشه با شکمه نیمه سیر و جیب های شلوارم که مثل همیشه خالی بودن ....و اما و اگر های بی تعداد در ذهنم ......سر بر بالین نهادم .....یک ساعتی میشد که صدای یه کودک ......کلافم کرده بود .....چرا .....چرا ....چرا ساکت نمیشود .....مگر مادرش صدایش را نمیشنود ......غافل از چرا های که در مغض خودم بودم در انتظار جواب ....وله ان کودک فکر نکردم که خدایا به راستی چرا میگرید ...سر بر بالین نهادم گفتتم حتما اروم میشود به خواب غفلت رفتم .....انسانم خطا کارم .......صبح زود با صدای در هم امیخته کودک با خروس همسایه بیدا. شدم ......دیدم هنوز صدای. ان کودک هنوز می اید ....ان لحظه فهمیدم که چرا جوابی من هیچوقت نمیشنوم ....گریه کردم و کودک را بغل کردم تعجب کردم که چطور کودک گرسنه ای بر دستهای خالی من خوابش ببرد و با لب های کوچیکش بخندد.....ان زمان کوچیکی انسان را فهمیدم .......وهمین طور چطور بزرگ شدن .........انسان.....چطور یک عمره کسی صدای منو نمیشنوه ......وبا دستهای که همیشه به جیب هایم چسبیده بود شرم داشتم انها را بیرون بیارم .....چون دستهایم خالی بودن از زر و سیم و سکه های طلا و نقره .........ولی در عوض تا دلتان بخواهد در گلویم غسه و بغض ودر دلم جای ضخم داشتم. ودارم.......دعا کردم خالفقم تومرا ببخش.......انسانم خطا کارم ........با گرفتن ان طفل معصوم با دستانم باز گول شیطان را خوردم.......با سوال های بیشمار در ذهنم که مادرش کجا رفته کودکشو ول کرده......من از اسن سوال ها داشتم در ذهنم ولی قضاوت نکردم مادر این طفلو .....فقط این بود تنها فرق من با ائم های ان ساختمان ..........ولی با دیدن مادرش بدون هیچ سوالی جوابم را گرفتم با یه نگاه وبا چشم های گریان ان مادر ...که شب را تا به صبح همراه ان کودک نیاسوده......گریه کردم روزم سیاه شد جلوی چشمانم فقط بدبختی هایم میومدن ......حلوی نظرم ......ومثل همیشه طبق قرار همیشگیم با خورشید ...به انتظار نشستم تا کسی از ان ور .......مرز. رویاهایم جواب بدهد .....درکم کند ......همراهیم کندد........منتظر و منتظر و منتظر. ....به انتظار می نشینم

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ سه شنبه 30 دی 1399 ] [ 15:1 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

چه کس میفهمد ان قلبی.شعر از سید علی سیدی ابرزگه

چه کس میفهمد ان قلبی... که از دوری زدلدارش،حتی یک شب نیاسوید .....شما ها را سوال پرسم .....که درس خواندین نه کم بسیار........خیانت را چه تعبیر میکنید در دل......دروغ گفتن.زنا کردن .یا که دزدیدن.........وتا جایی.که میدانم همه اکثر. بدین شیوه جواب میدن.......ولی غافل از این دنیای بد وحشی و بد ذاتی........رفیقی خونه دوستش بگیرد دست ناموسش....زنی با شوی خود در جشن و مهمانی ......دو دستی شوی خود چسبید ........ولی چشمان او جای دگر بیند ......شبی را که هنا میزارن اندردست شاداماد.........همان داماد بد اقبال.....که هیچ گاه توی رویایش نمیگنجد......خیانت از تمام ارزوهایش

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ پنج شنبه 11 دی 1399 ] [ 20:33 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

سید علی،سیدی ابرزگه.خالق مهربان.

خداوندا به حق خلقت وربانیت سوگند.......من بنده اگرخبطی ز نادانی زنفسم مرتکب گشتم.....ولی من خود که میدانمتو رحمانی و بخشنده......من بنده خجل گشتم زنفسم یا ز کردارم.......خداوندا امیدم نا امید گشته.زاخلاقم و زکردارم.......خداوندا من بنده خطا کارم.....ولی بازم به در گاهت نظر دارم....

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ پنج شنبه 11 دی 1399 ] [ 20:19 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

اهل روستایم من .سید علی سیدی ابرزگه.

اهل روستایم من .پیشه مردم ده به زراعت بند بود......همه مردم ده اخ چه صادق بودن......همه اهل دل و همه با هم بودن ودر ان ایام من نو جوانی بودم......همه سرگرمی من با سگ و گاو و خرم سر میشد ......توی ان روزای خوش.همه خوشحال بودن همه مردم ده......سالها میگزرد .......مثل یک رود روان ....یا زمانه بد شد .......یا که این مردم ده ......پیش خود فکر دم؟؟؟؟؟؟؟مشکل از روستا هست یا که از مردم ده.........؟؟؟؟؟

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ پنج شنبه 11 دی 1399 ] [ 20:11 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

ابرزگه .لنده .دل نوشتته سید علی سیدی

بخردان از خررد خود بهر مشکل استفااده می نماین.جاهلان از روی نادانی .گره بسته به دندان میفشارند

برچسب‌ها: ابرزگه ابکری شهرستان لنده دل نوشته های سید علی سیدی ابرزگه
[ پنج شنبه 11 دی 1399 ] [ 20:5 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

یا الله .....سید علی سیدی ابرزگه .رایس ......تقدیم به ریاست محترممهرو دوستی بوشهر خانم گلبو

در این شهری که بوشهر هسته نامش..........درونش میدر خشد مهر دوستی ........میان ده ها خیریه اول است...... ودر شهر ما.. ...سر هر زبان مهر و دوستی مد است .........رایسش زنی مهربان و گل است............. زنیکی وخوبی زهر کس سر است ..........یتیمان را که باشدپناه...........وبا هر زن بی پناه هم دل است ...........زنی را که گویم دو صد مهربان.........ریاست برایش برازنده است.........وبا کار او رتبه خیریه اول است.......همینجا ودر شعر خود .........برایش هزارسال خوش ارزو میکنم ..........تقدیم به خانم گلبو و دست اندر کاران و پرسنل خیریه مهر دوستی

برچسب‌ها: خیریه مهر ودوستی خانم گلبو خیریه مهر و دوستی سید علی سیدی ابرزگه
[ شنبه 10 اسفند 1398 ] [ 6:10 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

یا خدا .....سید علی سیدی

با سلام خدمت تمامی بازدید کنند گان گرمای بقیه اشعار بوی باران به همین زودی در این سایت منتشر میشود
[ شنبه 3 اسفند 1398 ] [ 11:0 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

چه خشه روزل خوبو من ده .. . .....

چه خشه روزل خوبو من ده ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤تویی گلی خرونگ بلی.........وکتر سه و خل خلی ..........چه خشه بوی دونه حس کنی ودم ملار.........طعم چویی من تو گلی ومن بهار.........ایبره دل ومن او روزل خیال ........بوی خش برنج چمپا........بوی نون سر تاوه.بوی او بلبل گرم ..........ومشامم ای رسه از همه جا .........بوی خش برنج شیری........بوی کره و دوغ تازه ........ ایبره دلت ومن عالم خیال ........
[ جمعه 2 اسفند 1398 ] [ 17:54 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

خواهرم ..........سید علی سیدی .......یا رب

خواهرم از هر گلی قشنگتری........خوشکل و شاداب..... واز هر گلی ..........تو سر تری ..........خواهرم تو اسمون قلب من ........قشنگترین ستاره ای .........برای زندگی من قشنگترین بهانه ای .........خواهرم تو از گلا قشنگتری.......خواهرم برای زندگیم امید .........برای قلب من تو از نفس واجب تری...........تقدیم به تمام خواهرای دنیا.......سید علی سیدی ابرزگه

برچسب‌ها: خواهرم تو از گلا سید علی سیدی ابرزگهشهر لنده ابرزگهزادگاهم ابرزگه
[ جمعه 2 اسفند 1398 ] [ 17:9 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

صبح گاه شده.....به نام خدا ....سید علی سیدی ابرزگه

صبح گاه شده همه جا وا شده .غنچه ها واشدن ......گل ها بیدار شدن.....توی جنگل همه بیدار شدن .رود بیدار شده .......ماهی ها خواب نبودن ولی بیدار شدن........توی شهر هم چش من وا شده .......همه بیدار شدن .....وصدای موذن اعاز شده .........چه. در شهر و چه در جنگل........زمخلوقات ..و جان داران ..... توی جنگل کل حیوانات .........ودر شهر هم گوید انسان ها...........همه شکرش بجای ارند......همه با لحن وهر گویش .......زبان دار وبی زبانان .............همه شکرش بجای ارند ...........زصبح گاه و شادابش .......همه سر خوش وشادابن.وشکرش را بجای ارند.

برچسب‌ها: سیدعلی سیدیصبح گاه ابرزگه
[ جمعه 2 اسفند 1398 ] [ 16:5 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

شب عروسیت 2 سید علی سیدی

عزیزم رفتی اما من .........گله ای از تو ندارم ........حال دل بی تو خرابه ........اما چاره ای ندارم .......عزیزم رخت سفیدت .......به تنت چه خوب میادو......ارزوم بود که ببینم با چشام شب عروسیت ......راستی بهت نگفته بودم ........توبا تور سفیدت .........به به چه خوشکلی چه زیبا ......تو دلم دعا میکردم ......که دلت نبینه غم را. .........توی این شب عروسیت ....تویی این شب خاص .....اومدم تا پشت دیوار.......دستتو دیدم تو دستش ....تو ندیدی من و اون شب ......که چقد گریه می کردم .....تو دلم جا میشده یکجا .......هرچی غم هسته تو دنیا .....@@@@@@@@@@@
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 10:45 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

شب عروسیت ....سید علی سیدی ابرزگه

وقتیکه چشام تورا دید پره اشک تو اون شب خاص.........نمیبخشم خودم را چونکه بودم دلیل اشکات........پشت به دیوار تکیه دادم .....اون لحظه دنیا تموم شد دیگه انگاری برایم.........وقتی دیدم که رقیبم ......بوده داماد تو اون شب خاص......میدونم دلت گرفته ........توی اون شب عروسیت ......با خودم میگفتم اینجا. .......الهی امشب بمیرم ......تا که چشمانم نبینن.......اشک چشمان عزیزم ........ خدایا فداش بشم من .. ....دادمش بدستت اینبار ......تو مواظب گلم باش .... ...تو به فکر اون دلش باش........دلشو همیشه شاد کن ......این و من همیشه میخام ........از تو ای خدای عالم......دلشو همیشه شاد کن ....
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 10:30 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

حس من حال تو باهم قاطیه...........سید علی سیدی

حال من حال تو با هم قاطیه ......احساس من .....وحس تو با هم قاطیه .......فکرو احساس .وعشق تو دلامون قاطیه ........قاطی اند...... زندگی وحال هردوتامون عالیه .......عشق واحساس دوتامون قاطیه .......عشق من عشق تو ...تویی دلامون قاطیه........فکرو احساس هر دوتامون قاطیه.......همه کارا همه حرفای دلامون عالیه ......هردو روح وهمه فکرامون عالیه ......ایجور باهم زندگیمون قاطیه ... ... ایجور باهم زندگیمون عالیه........تو دل تو .....تو دل من .....همچیمون حرف وعشق وهمه احساسامون عالیه........زندگیمون عالیه . ......چون دوتاشون همچیشون قاطیه
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 9:9 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

رفتن تو گل من .....سید علی سیدی....یا الله

رفتن تو گل من .......یه شک به قلب من داد........که بی توای گلم ..........نفس نداره این دلم ........رفتن تو گلم ..... یه شک به قلب من داد.... ..@یه شک برای مرگم .........ای گل نازو خوش روم......بودن تو کنارم ......یه جون تازه بخشید........خدای من به قلبم .........بارفتنت تو اما .... ...یه شک به قلب من داد.......یه شک تا مرگ به من داد..........ای عشقم ای گلم .........بدون تو هوا ......برا دلم خفست ........نبود تو گلم ..سخته برا دلم .....انگاری تو کمام ......عزیز این دلم ...به وقت رفتنت .....کم میارم نفس. .....دست وپا میزنم .....یه مرگه واسه من.......تو ای عزیز من . ......... به وقت رفتنت .........وایسا وخوب ببین ....مرگ منو گلم ...... با رفتنت گلم تو ای گل قشنگ..... .دست و پا میزنم .....کم میارم نفس. .......یه مرگه واسه من....توای گل قشنگ
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 8:53 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

الهی بمیرم..........سید علی سیدی ابرزگه

الهی بمیرم ....ولی باز بگیرم .....تودستم دساتو......الهی بمیرم ...ولی باز نبینم من اشک چشاتو.......بمیرم الهی ........ولی نشنوم باز .........من اون حق حق گریه هاتو .........الهی بمیرم منه جان فداشو .......بجاش خنده باشه .........به روی لبانش ..........الهی بخنده ...........همیشه گل من .......بمیرم الهی ....ولی باز نبینم ........تو چشمان عشقم ........حتی قطره اشکی..........بجاش من شب و روز.......چشام پر زه اشک بو ....بجاش هی ببارن چشام هی شب و روز ......الهی گل من .....همیشه ببینم .....گل ناز و خوش رو .. .......الهی گل من همیشه سر خوش با اون قلب صافش ...... بجاش من بمیرن ......من بد وبد قول ........خدایا عزیزم بدست تو دادم .......پناه دلش باش. ....دل صاف ومعصوم..........الهی گل من ......همیشه عمرش پراز سر خوشی باد .......الهی نبینم ......زمانی چشاشو مو گریون و اشک بار ......بمیرم الهی .......برا عشق خوش روم .........بمیرم الهی ........بمیرم الهی
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 8:37 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

سوال...........سید علی سیدی ابرزگه

شبی را من سوال کردم ز شیخ عالمی عادل......بهشت یاجهنم دنیای باقی زدید تو چجوریست.....گواهی میدهی در دل که هستن.........به پاسخ گفت به من ان شیخ عالم..........اگر خواهی بفهمی پاسخت را ........تو هم ازچشم من....... به این دنیا نگاه کن...سماوات را. ببینی ماه وخورشید ....همان خورشید عالم تاب .....که بینند کل چشم ها..الی انان که کورن کورمادر زاد ....ویک عده نمی خواهندببینند نور حق را...که خورشید.. همین خورشید عالم تاب..... نمایان گر نور خدایست ....به کوه ها و به صحرا یا که دریا .......زمین را بنگر از هر جا .......به هریک را که من نام بردم اینجا ... ......اگر هر روز تو هم چشمت بیفتاد ..........بیابی پاسخت با هر نگاهت .. ......چرا که هرکدام جلوگاهه .........خالقی که بداد وعده بهشت ان جایگاه اسمانی ...اگر شیعه اگردلدار یاری ......بخوان قران شمار بیشماربهشت ان نام زیبارابخوانی..
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 6:37 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

خیانت 2 .......سید علی سیدی ابرزگه

خداوندا هران کس را که در عشقش خیانت میکند یا اینکه خبطی..................درون دل بده توتاوان به سختی......خداوندا اگریک شخص بگیرد عشقو بازی .......چو زن باشد یا اینکه مردی. . ........نبیند قلب سنگش روز شادی..... ....؟؟؟؟؟؟؟؟..خداوندا هیچ عشقی تبدیل به نفرت نشه......❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
[ سه شنبه 22 بهمن 1398 ] [ 6:22 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

عاشقا.....سید علی سیدی ابرزگه

سلامتی تموم عاشقای تو دنیا ..........من سرودم ناب ترین شعرو تو دنیا ......همه عاشقای دنیا..... ..برا هم دیگه میمیرن ........همه عاشقا میدونن..... ..برای یلحظه مردن.......یه وجب جدای کافیست .......با شمام ای عاشقای دنیا ........جان هرچی عشق پاک تو دنیاست .....عشق و به بازی نگیرید ..........عاشقا عشقا همه مقدسن ........اینو که همه میدونید .........پس نگیرید عشق و به مسخره هرگز ......عشقای پاک همیشه موندگارن .......شیرین وفرهاد هم بود مثالش......اینکه میگم تاوان سختی داره......پس نگیرید عشق کسی به سخره.......این حرفارو که من میگم تو شعرام ........حرف دل تموم عاشقایه ........که گفته اند با درد دل برایم......ای عاشقا قدر عشقو بدونید.......نزارید دست تقدیر عشقاتونو بگیره......برای لحظه لحظه خنده هاتون......از جون ازدلت باید بجنگین .......به حرمت عشقای پاک تو دنیا ......باهم بنوشیم ما شراب عشقو .......ای عاشقا حرمت عشقو بدونین .....چرا که عشق مقدسه میدونید........قسم میدم ای ادما به این عشق ......قلب کسی را نگیرید به سخره .........قلب یه عاشق رابازی گرفتن ........قهرش میاد خدای عاشقامون......ای عاشقا حریم عشقتون نگه بدارید......حرمت شکستن کار عاشقا نیست .......فاصله. جدای از عشق .......باشد به باریکی تار مویی ........خدا نیاره اون روز که عاشقا ......جا عشقشون تبدیل بشه به نفرت.........ای عاشقا تو این دو روز دنیا .....با عشقاتون کنار هم بخندین ........به عشقاتون حرف دلاتون بگین .........نزارکه بغض بشن یه عمر تو دلاتون .......سلامتی همه عشقا تو دنیا شراب عشقو من که سر کشیدم .......
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 11:17 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

معجزه چشمانم ....سید علی سیدی ابرزگه

من زمانی را یاد خود اورده ام.........بچه بودم پشت لب موی نداشتم ان زمان ........سوی چشمانم روز به روز کم میشده .......نور امید دلم کم میشده ........من در این شعرم یاد روزی میکنم ..........اب از چشمم سرازیر و دفیقانم تمسخر میکنند ........یاد ان روز وقتی من افتاده ام ...قطره ای اشک از چشم افتاده است ....یادی از بدبختیم من کرده ام در ان زمان .....چون رفیقانم چشانم را تمسخر میکنند .....یاد ان روزی میفتم مادرم .....از روی درمان مرا با خود به هر شهری میبرد........من ان روزها چه خوب یادم بماند ........روزی را که گفته ام هرگز نخواهد رفت از یاد من ........روزی رابا مادرم راهی شدیم ماسمت شهر ........همه ان روزا سیاه براتن بکردن توی شهر........علتش پرسیده ام از مادرم ........که چرا مردم همه یکجا سیاه پوش گشته اند ..........گفت مادر روز عاشورا همه اینجورین ......گفت امروز کربلا بهر حسین طوفانی است ..........گفت مادر از حسین ان شاه دین ......قطره اشکی از چشم افتاده بر روی زمین .........شربتی از اب و برف اورده اند.........شربتو مادر بداده دست من ..........گفت مادر که بگو مولا حسین جانم فدات........گفت مادر که بخواه از شاه دین شافی چشات .....من دعای که مادرم گفت خوانده ام ......بعد ان روز اب چشمانم بکل خشکیده اند ......من ندیدم بعدان روز ....قطره ابی زچشمانم بیفتت برزمین ........جز زمانی که محرم باشد و نام حسین .........وقتی که نام حسین اورده شه در پیش من ......نا خودا گاه اشک چشمانم سرازیر میشون.......ای که جان من فدای اون سرش .... .میکنم جان وسرم با اشک چشمانم فداش......
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 10:27 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

عشق این روزها ....سید علی سیدی ابرزگه ....یا رب

همان قلبی که بشکسته .................نه دارو می دهد تسکین نه مهری روش اثر داره ........اگه تیشه شکافته قلب یک کوه را ............نشان از عشق پاکی هست که هست اندر دل فرهاد.......اگر قیص و اگر مجنون شدن عاشق .........دلیلش قلبی از عشق وفا دارانست .........ازاین عشق و از این مجنون دلباخته ......من اینجا میخورم غبطه .........دلم خسته واز سنگ است ......چرا که یار دلدارش وفادارش زده اورا شکسته .......در این دنیای ادم ها ........که عشق سرگرمی و بازیست .......شدم خسته از این دنیام .........که مرگم ارزو کردم ......در این روزها که. ادم ها .......هوس را عشق می نامن ........شدم خسته ودر قلبم خدایم را صدا کردم ......از او خاستم من ان دنیای بعد از مرگ
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 10:17 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

مست شود ......سید علی سیدی .یارب.....

می نخورد مست شود .......انکه لب یار خودش بوسه جانانه بگیرد ............مست شود ان که دلش.............خنده مستانه ببیند.........شاد شود مست شود.........مثل بهار تازه و سر سبز شود .........جوان ودل شاد شوی ........وقتی چشات لیلی مستانه ببیند .......مثل قناری که کنارش.......دانه وشاه دانه ببیند.......می نخورد مست شود .........انکه چشاش چهره زیبای نگارش بیند.........مست شود تازه وسر سبز شود .........انکه گلی عاشق و دلباخته ببیند ........مست شوم عافل از این حال وزاین شهر شوم ......... چون که چشام صورت زیبای نگارو دیدم .. ..چون به مشامم برسد بوی گل ناز .......مست شوم غافل از حال وازین شهر شوم ..می نخورد مست شود ......انکه لب یار خودش بوسه جانانه بگیرد.
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 10:7 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

رفیق بی کلک مادر.سید علی سیدی ابرزگه

من اینجا توی اشعارم وتا جان در بدن دارم .........رفیق بی کلک گویم تورا ای مادر خوبم .........هنوز هم یاد تو در قلب من مانده .......نرفت از یاد من مادر دعاهات پشت سر مادر ......تورا ای مادر خوبم نخواهی رفت تو از یادم .......چرا که زیر پاهایت بهشت را دیده ام مادر.......تمام ارزوی من همین باشد اندر دل ..........نگیر از من خدایا مادرم را بزار بالا سرم سایش ..........برا جبران اون اشکات ..........کنم جانم به قربانت تورا ای مادر خوبم .......تورا ای یار محبوبم ........وتا جان در بدن دارم ......توراگویم رفیق بی کلک ای مادر خوبم .... تورا ای مادر خوبم........تقدیم به مادر خوبم .وتمام مادران ایران
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 9:58 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

دلم گرفته ای خدا...سید علی سیدی ابرزگه....یاخداوند

دلم گرفته ای خدا .....دلم گرفته ای خدا ........امشب از اون سباست که من .........دلم میخواد گریه کنم... . ....... بین تموم ادما بغضمو فریاد بزنم...........امشب ازا ون شباست که من دوباره دیونه بشم ...........تواین شبای بی کسیم ......عشقشو از دلم گرفت.... کسی که عاشقش شدم .... دلم میخواد داد بزنم .....که ای خدای قلب من .....تاوان چی رو پس میدم ......در این شبه تاریک و سرد ...... خونه شکنجه گاهمه .......امشب از اون شباست که من دلم میخواد زار بزنم ........عشق و امید این دلم خدافظی نکرد و رفت .......تو خونه و تو شهر دل ......عشقمو من صدا زدم .....ولی جوابی نشنید ......این دل سرد و بی کسم ........امشب از اون شباست که من دلم میخواد مست بشم ......تو مستی و تو حال خوشیم حرف دلم را بزنم .....امشب از اون شباست که من تو کوچه ها پرسه زنم ....هرکس که پرسیده کجا ........به دنبال یه هم دمم ....دلم میخواد که تا به صبح درون شهر قدم زنم ......تا وقتی بارون بند بیاد ......تا وقتی عشق من بیاد .....امشب از اون شباست که من دلم میخواد گریه کنم ........سر بزارم روی پاش یه عالمه زار بزنم.....امشب از اون شباست که من دلم میخواد داد بزنم ....بین تموم ادما بغض مو فریاد بزنم ......
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 8:29 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

دل نوشته ای از سید علی سیدی ابرزگه .یا رب

خاقم که تمام دارو ندارم از ان توست ........چشمانم وقطره های اشکی که بر گونه هایم سرازیرمیشوند......حاکی از دلی ضخم خورده و شوریده هست ......حال.و روزم را شاید اطرافیانم نفهمن ولی تو چه خوب میدانی حکایت این قصه های غمگینم را ...........له تمام عزمت وبزرگیت سوگند میخورم که در تمام زندگیم .شکوه و شکایتی از مشکلاتم خود به خالقم نکردم.......ولی این روزها حال و روز خوشی از زندگی کردن ندارم .چرا که از جای بی وفای واز کسی مهری ونامردی های دیرم .که دلم را بدجور شکسته وامیدم را از زندگی کردن بریدم......در دنیایی که دروغ گفتن مد روز شده .در زندگی. خود حتی چنین روزی را باور نمیکردم برسد روزی که عشق سرکش ودل شوریده ام از زندگی کردن خسته بشه ودستاز تلاش برداره .ولی این روزها خیانت و نامردی و ریا بودن یه عرف شده در بین مردم .....عاشقا به عشقشون دروغ می گویند.پدر ها به پسر .مادرها به شوهر ودخترها به پدر .در این زمانه این جوری بی انصافی نیست مرگ را ارزو کردن ؟
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 8:13 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]

دل نوشته 4 از سید علی سیدی ابرزگه

خدایا به راستی چرا ؟....... چرا ادم ها این زمانه اینجور گشتن ......چرا دم ها زود قول وقرار هایشان را فراموش میکنند وزیز پا میگذارنند.......چرا وقتی به کسی احتیاج دارن عزیز میشمارنش .........ولی وقتی کارشان تمام شد........مثال پیراهن ان را عوض میکنند ......چرا وقتی روز اول به کسی دل میبندن .در روزهای خوشی به ان اهمیت میدهند ......وبا تمام وجود به می گوینند تو را دوست دارمد.......و حاظرم بخاطرت بمیرم ......ولی تا اینکه به کوچیکترین مشکلی در زندگیشانبرخورد میکنند .....در جا رنگ عوض کرده وبه همان کسی که عشقشون مینامیدنش خیانت میکنند......خداوندا با تمام وجود دعا میکنم که هیچ ادم دل پاک یک رو و صاف وصادق ...همچنین روزی را تجربه نکنند....امین یا رب العالمین ......
[ شنبه 19 بهمن 1398 ] [ 7:59 ] [ -سید علی سیدی ابرزگه ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد